Vingar för pengarna

Vingar för pengarna, foto av Tuulikki Räisänen

”Vingar för pengarna att flyga över ängarna.”

Fotnot: Bilden är fotomontage.