Vikingaskepp

Vikingaskepp, fotomontage © Tuulikki Räisänen

Kapten på vikingaskeppet för en dag på Björkö i Mälaren.

Fotnot: Bilden är fotomontage.