Söndagsmiddag

Söndagsmiddag, foto Tuulikki Räisänen

Skatornas söndagsmiddag framför grovsoprummet på Fornbacken, Södertälje.

Fotnot: Bilden är fotomontage.