Snödroppar

Snödroppar i februari 2015, fotomontage © Tuulikki Räisänen

Snödroppen redan framme i februari på Fornbacken, Södertälje.

Fotnot: Bilden är fotomontage.