Så här såg Saltsjötorget ut 2005. Ser helt annorlunda ut idag.