Oktober

Oktober, foto av Tuulikki Räisänen

Oktober målar myrteln röd.

Fotnot: Bilden är fotomontage.