Höst 2015, fotomontage © Tuulikki Räisänen

Höst 2015, foto Tuulikki Räisänen

Det blev surt sa ekorren i rönnen, Södertälje!

Fotnot: Bilden är fotomontage.