Första snön 2014

Första snön 2014, av Tuulikki Räisänen

Snön kom och gick på Fornbacken i Södertälje.

Fotnot: Bilden är fotomontage.