Vingar för pengarna

”Vingar för pengarna att flyga över ängarna.”  Bilden är fotomontage.