I St. Peterskyrka i Rom

Huvudgången till altaret i S:t Peterskyrkan i Rom.