Huvudgången till altaret i S:t Peterskyrkan i Rom.